Renata Werpachowska

Fundacja SYNAPSIS

Renata Werpachowska

Fundacja SYNAPSIS

Biografia

Psycholog, pracuje w Fundacji SYNAPSIS z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu. Na co dzień stara się im przybliżać świat osób neurotypwych, a neurotypowym opowiada o tym jak w ich świecie czuja się osoby z autyzmem.

W swojej pracy realizuje projekty dedykowane dorosłym ze spektrum autyzmu tj.;  „Projekt 1.3.6. Wsparcie dorosłych osób z autyzmem”. „Wsparcie dorosłych osób z autyzmem w mieszkaniu treningowym”. „Samodzielność osób z autyzmem”, „Wsparcie  osób z autyzmem w placówkach”, ”Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych dotyczących autyzmu.

Oprócz bezpośredniej pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami, chętnie bierze udział w kampaniach społecznych przygotowanych przez Fundację SYNAPSIS, budując w ten sposób świadomość społeczną na temat autyzmu.

Plan przemówień