MARCIN CZUB

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

MARCIN CZUB

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Biografia

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od niemal 10 lat zajmuje się badaniem zastosowań VR w psychologii. Wykładowca Uniwersytetu w Bergen (Norwegia). Od 2012 roku kieruje projektem badawczym “VR4Health” (www.vr4health.org), w ramach którego prowadzi badania nad zastosowaniami wirtualnej rzeczywistości w kontekście terapii bólu. Współpracuje z kilkoma szpitalami we Wrocławiu i Dolnym Śląsku. Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dotyczącej projektu edukacji psychologicznej przy użyciu VR (www.beingavatar.org)

Plan przemówień