Anna Tryfon-Bojarska

Head of Innovation&Technology Skanska S.A.

Anna Tryfon-Bojarska

Head of Innovation&Technology Skanska S.A.

Biografia

Z branżą budowlaną związana jest od 10 lat, wcześniej pracowała w branży paliwowoenergetycznej. W Skanska realizowała projekty związane z obszarami: R&I Rozwoju i Innowacji – Research & Innovation), nowymi technologiami, integracją rozwiązań IT z branżą budowlaną – tworzeniem aplikacji, wzrostem efektywności procesów produkcyjnych z wykorzystaniem LEAN i SIX SIGMA, Programem Zapewnienia Jakości, akwizycji spółek i business development w ramach kompetencji inżynieryjnej, gdzie pełniła funkcję Menadżera Wsparcia Technicznego. Jest członkiem międzynarodowej Grupy Eksperckiej Skanska – Skanska Global Research and Innovation Knowledge Hub, która pracuje nad stworzeniem strategii w zakresie R&I dla Grupy Skanska oraz współzałożycielem Innovation Task-Force – Grupy pracującej nad rozwojem innowacji i budowaniem kultury innowacyjności w ramach wspólnych projektów pomiędzy Skanska S.A., Skanska Property Poland i Skanska Redisential Development Poland. Obecnie zarządza Zespołem Innowacji i Technologii, który rozwija technologie z zakresu: robotyki, automatyki, prefabrykacji, VR,AR,AI, Druku 3D, Geofizyki oraz aplikacje do pracy z pomysłami w organizacji.

Z wykształcenia jest geologiem inżynierskim, geochemikiem, mineralogiem, petrologiem i ekonomistką. Aktualnie doktorantką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami.

Plan przemówień