Dr Przemysław Korzeniowski

Imperial College London, Virtual Engineering Lab w R&D grupy Volkswagen

Dr Przemysław Korzeniowski

Imperial College London, Virtual Engineering Lab w R&D grupy Volkswagen
web-icon linkedin-icon

Biografia

Od 7 lat związany z Departamentem Chirurgii i Raka na Imperial College London, gdzie opracowuje i bada symulatory rzeczywistości wirtualnej do szkolenia chirurgicznego. W 2016 r. obronił pracę doktorską w tej dziedzinie zatytułowaną „Modelowanie i symulacja elastycznych instrumentów chirurgicznych w rzeczywistości wirtualnej na potrzeby chirurgii minimalnie inwazyjnej”. Autor wielu publikacji naukowych.

Od roku członek Virtual Engineering Lab w R&D grupy Volkswagen, w którym zajmuje się rozwiązaniami VR/AR do opracowywania nowych modeli samochodów. Pracuje nad zagadnieniami związanymi wykorzystania licznych danych z symulacji na superkomputerach w czasie-rzeczywistym w VR/AR (np. dynamika płynów w aerodynamice, metoda elementów skończonych w crash-testach).

Po godzinach komercyjnie rozwija własne wtyczki do symulacji opartej na fizyce dla silnika Unity3D (uFlex, DefKit, Screen Space Fluids).

Plan przemówień