Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

Adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie

Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

Adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie

Biografia

Adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Specjalizuje się w wykorzystaniu tomografii komputerowej serca w optymalizacji zabiegów kardiologii interwencyjnej. W 2015 roku wykonał pionierski zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem okularów AR.

Autor projektu badawczego poświęconego zastosowaniu AR w optymalizacji zabiegu przezskórnego udrożnienia zamkniętych tętnic wieńcowych. W latach 2013-2014 stypendysta Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego w renomowanym ośrodku kardiologicznym Kerckhoff-Klinik w Bad-Nauheim, gdzie opracował i wprowadził na użytek kliniczny nieinwazyjną skalę tomograficzną CT-RECTOR.

Autor publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach kardiologicznych (Circulation, JACC: Cardiovascular Imaging, Heart, American Journal of Cardiology). Prelegent na międzynarodowych konferencjach kardiologicznych (TCT, ESC, EACTS, SCCT). Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW i finalista Nagród Naukowych POLITYKI 2017. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Plan przemówień