Nowa era projektowania i prezentacji architektury w Wirtualnej Rzeczywistości

23 maja 2017
11:45 - 12:15

Nowa era projektowania i prezentacji architektury w Wirtualnej Rzeczywistości

Heatherwick Studio w Londynie testuje innowacyjne sposoby wizualizacji projektów architektonicznych poprzez wdrażanie nowych technologii na każdym etapie projektowania – od początku do końca tego procesu. Nie tworzy nowego sprzętu ani oprogramowania VR, lecz wykorzystuje najnowsze narzędzia z tej dziedziny, starając się dostosować je i wykorzystać maksymalnie ich możliwości w trakcie pracy nad projektami architektonicznymi. Podczas European VR Congress Heatherwick Studio pokaże, jak używa VR jako nowego, rewolucyjnego narzędzia w procesie projektowania architektonicznego. Obecnie – w fazie tworzenia koncepcji projektów – studio wdraża szkicowanie w VR. Wraca w ten sposób do korzeni, korzystając z tradycyjnego szkicowania ręcznego, wzbogaconego w wirtualnej przestrzeni o trzeci wymiar. Przywraca także w ten sposób projektowaniu charakter rzemiosła artystycznego, czego brak we współczesnym modelowaniu komputerowym. Na dalszych etapach projektu, równolegle do konwencjonalnych narzędzi do modelowania / renderowania 3D, używa silników gier do wizualizacji przestrzeni, światła, materiałów i oddania w VR ogólnego doświadczenia przestrzeni.