Jak tworzyć strategie branded content w oparciu o VR i video360? CZ. 1

23 maja 2017
12:00 - 13:30

Jak tworzyć strategie branded content w oparciu o VR i video360? CZ. 1

ORGANIZATOR: MIMO VR

Technologia VR i video 360 daje nowe możliwości narracji, budowanej przez odczucie obecności i doświadczania historii. Tacy nadawcy jak BBC czy New York Times oraz brandy jak Coca Cola, McDonalds, Nokia, Samsung, Facebook, Sony i inne korzystają już z tej technologii do tworzenia nowej jakości treści oraz formatów branded content, które w niespotykany dotąd sposób angażują odbiorców. Zastosowanie VR, jako narzędzia marketingowego w postaci branded content, jest więc nowym wyzwaniem dla twórców kontentu, developerów, a także dla marketerów i biznesu.

W trakcie warsztatu grupy otrzymają zadanie polegające na wypracowaniu koncepcji kreatywnej na format VR dla marki (hipotetycznej lub wybranej). Celem warsztatu jest przeprowadzenie uczestników przez proces twórczy nad formatami VR.

Liczba uczestników: 20 osób (4 grupy po 5 osób)

PRZEBIEG WARSZTATÓW

CZ. I – WPROWADZENIE:

Czas trwania: 1,5 H

  • VR i wideo 360 – nowe medium
  • Miejsce VR i wideo 360 w media-mix marki
  • Podstawowe wymagania techniczne i uwarunkowania produkcyjne formatów VR i wideo 360
  • Platformy dystrybucji – omówienie

CZ. II – PROCES KREATYWNY – PRACA W GRUPACH:

Czas trwania: 2,5 H

  • Prezentacja zadania
  • Analiza sytuacyjna marki vs VR/v360 jako rozwiązanie marketingowe
  • Opracowanie koncepcji kreatywnych i treatmentów na format VR/v360
  • Przygotowanie prezentacji pomysłów przez grupy (PPT, inne)
  • Pitching – prezentacja pomysłów 30 min

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną na temat VR i wideo 360 jako nowego medium i ich roli w strategiach branded content. Będą potrafili przygotować samodzielnie założenia do projektu wykorzystującego te formaty. Zdobędą również praktyczną wiedzę, jak wygląda proces kreatywny w tworzeniu formatów VR/v360 od założeń do gotowej koncepcji.

ZAPISZ SIĘ NA TE WARSZTATY:

Każdy uczestnik European VR Congress może BEZPŁATNIE zapisać się na wybrane warsztaty – jedne spośród 4 dostępnych.
Ilość miejsc na warsztatach jest OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zapisania się, jest wcześniejsze kupienie biletu na Kongress.
Warsztaty będą odbywały się tylko w języku polskimINNE DOSTĘPNE WARSZTATY: