Tajniki gwałtownych zmian cyfrowych: jak podbijać rynki produktami i usługami opartymi o technologie VR i AR?

23 Lis 2017
10:15 - 10:45

Tajniki gwałtownych zmian cyfrowych: jak podbijać rynki produktami i usługami opartymi o technologie VR i AR?

Badania gwałtownych zmian w różnych branżach prowadzone przez Harvard Business School pozwoliły odkryć, że za zawirowania te nie odpowiadają technologie lub startupy, a sami konsumenci. Oczywiście innowacje technologiczne również odgrywają rolę w tym procesie, jednak inną niż sądzi większość przedsiębiorców. Czego zatem brakuje produktom i usługom, by zmieniały zachowania konsumentów? Jaka jest rola VR oraz AR w procesie cyfrowych zmian?