Czy autystyk może być pracownikiem roku?

Czy autystyk może być pracownikiem roku?

Są nieprzeciętni. W Polsce jest ich ponad 70 tysięcy. Zawsze są skrupulatni, dokładni, obowiązkowi. Nie kierują się emocjami. Działanie opierają na logicznym rozumowaniu. Posiadają wyższy iloraz inteligencji. Niemniej większość z dorosłych autystyków wciąż pozostaje bez pracy.

Na ile VR (w tym wideo 360 stopni) może zmieniać postawy społeczne? Czy jest w stanie przełamywać stereotypy? Jak stosować to nowe narzędzie w terapii? Jak dzięki niemu prowadzić kampanię społeczną?

World of VR wspólnie z Fundacją Synapsis, wiodącą organizacją opiekującą się osobami ze spektrum autyzmu w Polsce, realizuje program edukacyjny wspierający wejście autystyków na rynek pracy wykorzystując narzędzia wirtualnej rzeczywistości. W ramach niego zrealizowaliśmy film „Mój pierwszy dzień w pracy”. W trzech scenach widzimy i słyszymy świat oczyma i uszami autystyka, podobnie jak on odbieramy społeczne relację uczestnicząc w rozmowie z przełożonym i koleżankami z pracy. Pokazujemy trudności z jakimi autystyk musi się zmierzyć w nowym środowisku zawodowym.

Na ile doświadczenie empatii może zmienić schematy funkcjonowania w społeczeństwach osób niepełnosprawnych?

Prezentacja będzie miała formę wywiadu, przeprowadzonego przez Dyrektor Programową European VR Congress Katarzynę Jaklewicz.