Prelegenci

Louis Jebb

CEO and Founder, Immersiv.ly

Maciej Szurek

Co-founder, CMO at RemmedVR

MARCIN CZUB

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Paweł Ruszlewski

Head of Senfino Labs, Chief Design Officer

Paweł Uszyński

Folia Soundstudio

Piotr Baczyński

Szef Immersion

Piotr Greiner

Studio Pictureworks

Piotr Krukowski

Co-founder, CTO at RemmedVR