Prof. Marek Prost

Główny Konsultant Medyczny RemmedVR

Prof. Marek Prost

Główny Konsultant Medyczny RemmedVR

Biografia

Wybitny polski okulista. Profesor medycyny. Ekspert w okulistyce dziecięcej, chirurgii okulistycznej oraz problemach okulistycznych w medycynie lotniczej. Pod jego redakcją powstała m.in. monografia „Problemy okulistyki dziecięcej”. Był także współredaktorem podręcznika „Kliniczna farmakologia okulistyczna”. Jest redaktorem naczelnym wydawanego od marca 2014 roku kwartalnika naukowego „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce”. Autor i współautor 244 prac naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą: w tym 48 rozdziałów w książkach naukowych polskich i zagranicznych. Odbył liczne kursy i staże w ośrodkach zagranicznych w Niemczech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Okulistyczne, European Society of Pediatric Ophthalmology.

Plan przemówień